Cây Trầu Bà Nhung Sọc Trắng Syngonium Wendlandii

0

  • Tên thường gọi: Cây Trầu Bà Nhung Sọc Trắng ; Cây Nhung Diệp Hợp Quả Vu ; Cây Trầu Bà Nhung ; Cây tróc bạc gân trắng ; Cây Chân Ngỗng Bạc ; Cây Silver Goosefoot…
  • Tên tiếng anh: Silver Goosefoot Plant , Velvety Syngonium
  • Tên khoa học: Syngonium Wendlandii
  • Họ thực vật: Thuộc họ môn ráy (Araceae)